<p>Det finns inga rätt eller fel gällande vem du ska prata med först. Bäst är att fånga tillfället när det ges – och att du försöker prata med både föräldern och med barnet. Vi vet att få vuxna pratar om sina beroendeproblem, vare sig inom familjen eller utanför. Ännu mer sällan tar man upp ämnet med barnen. För barnet är det mycket värdefullt att någon ser och bekräftar hur hen har det. Även om hen kanske inte öppnar upp sig, vet hen att det finns en vuxen som ser och lyssnar och kommer att agera.</p>
<p>Det kan såklart kännas både jobbigt och svårt. Det <i>är</i> känsligt att ifrågasätta en annan vuxen om man tycker att de har ett problem. Särskilt när kritiken handlar om den vuxnas föräldraförmåga, eller hens förhållande till alkohol.</p> <p>Ofta förnekar personen problemet, blir kränkt och går in i försvar. Risken för konflikter kan då bli stor. Det är viktigt att du förtydligar att du inte tar upp ämnet för att vara elak, utan för att du är orolig för hur barnet och föräldern har det och för att du bryr dig. Sedan beror det också på vilken typ av relation du har med föräldern som dricker.</p> <p>Det är lätt att tänka att det inte är ens ansvar att ta samtalet med föräldern, men om ingen gör det förändras inte heller situationen. Oavsett om du samtalar med föräldern eller inte är det bra att göra en orosanmälan. Du behöver inte ha några bevis utan det räcker att det finns en oro.</p> <p>Du är alltid välkommen att kontakta Bris vuxentelefon för råd och stöd.<br /> 077 – 150 50 50.</p>
<p>Du kan säga till barnet att du förstår att det känns svårt och att du finns där om barnet behöver prata. Sedan kan det vara bra att bjuda med ditt barns kompis på utflykter, på middag hemma hos er eller planera övernattningar. Sådana handlingar har stor betydelse för barn som har det svårt hemma. Dessutom visar du då att du är en trygg vuxen som bryr sig om barnet –&nbsp;och att du finns där när hen behöver dig.</p>
<p>Om <i>du</i> har märkt att barnets förälder dricker för mycket kan du vara säker på att barnet också är medveten om det. Många barn kan känna skam när familjehemligheter av det här slaget avslöjas. Därför är det viktigt att se till att inte skuldbelägga föräldrarna, men också säga att du vet att det kan kännas svårt att prata om.</p> <p>Försök att prata på ett lugnt, förstående och odramatiskt sätt. Du kan till exempel säga att du inte vet hur det är hemma hos barnet, men att du är orolig för att barnets förälder ibland dricker för mycket.</p> <p>Bekräfta att du vet att föräldrars drickande kan vara jobbigt för barn, men att det finns stöd och hjälp för familjen att få. Föräldern behöver få stöd av en professionell vuxen så att hen kan vara den bra förälder som hen också är.</p>
<p>Om du anser att det är en akut risk behöver du ringa 112. Berätta att det är ett barn som far illa. Om du har möjlighet, sätt barnet i säkerhet tills polis och socialjour kommer. Om läget inte är akut bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Känns det jobbigt, ring och rådgör med socialtjänsten innan. Du har rätt att både rådgöra och anmäla anonymt. Tänk på att det är bra att berätta för barnet vad du ska göra och ge information om vad som händer. Ett annat alternativ är att ringa Bris vuxentelefon, 077 – 150 50 50. Här kan du få stöd och råd kring hur du kan tänka och göra.</p>
<p>Var lugn, prata på ett sätt så att ditt barn inte blir skrämd. Undvik att lägga skuld på kompisens förälder. Försök i stället att förklara att vuxna ibland dricker för mycket och att det finns hjälp att få, och att du hoppas att det snart kommer att bli bra för alla. Uppmuntra barnet att prata med dig om hen har frågor eller är orolig. Säg att även kompisen kan komma till dig om hen behöver prata. </p>
<p>Bekräfta ditt barn att det är fint att hen vill vara ett stöd. Förklara sedan att det är vuxnas ansvar att se till att kompisen får det stöd hen behöver</p> <p>Ditt barn kan finnas där som en bra vän och de kan göra vanliga saker tillsammans, vilket är viktigt när man har det jobbigt. Bekräfta också att du finns där för båda barnen om de behöver prata. Ibland kan det vara skönt att prata med någon annan utomstående vuxen. Då finns Bris 116 111, dit barn kan ringa anonymt och gratis dygnet runt.</p>
×

Lämna chatt