Internationellt

Som enda svenska organisation är Bris medlem i nätverket CHI (Child Helpline International) Nätverket samlar 183 hjälplinjer för barn i 142 länder världen över. 2015 tog nätverkets hjälplinjer emot över 20 miljoner kontakter från barn och unga som är i behov av stöd och skydd.

För att uppmärksamma 10-årsjubileet av #116111 har vårt internationella nätverk Child Helpline International gjort filmen "One Voice, One Number" om hur det funkar att få stöd från en hjälplinje i hela Europa.

Det var runt millennieskiftet år 2000 som Bris först kom i kontakt med det som skulle bli CHI. Med hjälp av EU-bidrag startades ett projekt med uppdraget att ta fram gemensamma riktlinjer för medlemsstaternas hjälptelefoner. Bris bjöds tidigt in i arbetet och snart föddes idén om en paraplyorganisation för alla världens hjälptelefoner. När CHI slutligen bildades 2003 var grundidén att starta en världsomspännande rörelse för barns rättigheter, på samma sätt som Bris en gång i tiden startat i Sverige.

När Bris-mejlen startade 2002 var vi först i världen med att erbjuda ett webbaserat stöd. Eftersom Bris var pionjärer på området har vi ofta blivit inbjudna till att hålla utbildningar i andra länder inom CHI.

Ett annat viktigt arbete som Bris bidrog med inom CHI var att få fram ett gemensamt telefonnummer för alla hjälptelefoner. 116 111 är idag ett etablerat nummer för barns och ungas hjälptelefoner i Europa och Bris är den enda organisation i Sverige som får använda numret.

Bris stod värdar för den tredje internationella CHI-kongressen år 2006. Drygt 250 delegater från 140 länder samlades i Stockholm. Drottning Silvia närvarade och var också kongressens beskyddare.

Som representant för Europas barntelefoner satt Bris internationella samordnare i CHI:s styrelse under flera år. Ett av de viktigaste uppdragen var då att arbeta fram en modell för utvärdering av verksamheten, med syfte att på så sätt skapa konkreta förändringar i barns och ungas liv.

Bris är än idag aktiva i nätverket och fortfarande ligger vi i framkant vad gäller kommunikation med barn och unga. På senaste årsmötet för alla världens CHI-medlemmar uppmärksammades Bris kampanj Abused emojis särskilt och att vi anställt utbildade kuratorer i vår stödverksamhet har rönt mycket uppmärksamhet och nyfikenhet från många länder.

År 2016 var Bris på plats på årsmötet i Bangkok. Där antogs en deklaration där världens länder uppmanas att göra allt för att förverkliga mål 16.2 i Agenda 2030, att eliminera alla former av våld mot barn.

×

Lämna chatt

/link/1fc3bdae28e84248b29a37c6f3e04455.aspx

Barns psykiska ohälsa

Ladda ned
/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer