Mina rättigheter

Grunden för all Bris verksamhet är FN:s barnkonvention. Här kan du läsa om dina rättigheter och om barnkonventionen. Visste du att det är din mänskliga rättighet att få ha en bra barndom? Att få vila, gå i skolan och ha en åsikt. Det är några av de 54 regler som står i barnkonventionen och som är lag i Sverige.
Får jag själv bestämma om jag vill bli vegan/vegetarian? Jag vill inte sommarjobba. Kan mina föräldrar tvinga mig? De vuxna jag bor med säger att jag inte får sluta med gymnastiken. Kan de tvinga mig att fortsätta? Jag gillar inte mitt förnamn. Kan jag byta till något annat utan mina vårdnadshavares tillstånd?

Gör ett quiz

Testa dina kunskaper om dina rättigheter Gör Quiz
Barnkonventionen

Frågor som andra ställt

Väckte det här fler funderingar om dina egna rättigheter? Du är inte ensam! Här kan du se vad andra barn har ställt för frågor och svaren de fått från Bris kuratorer. Läs mer
×

Lämna chatt