Expertgrupp barn

Barn har rätt till delaktighet och inflytande i processer som rör deras liv. För att uppnå det krävs det att vi vuxna lyssnar och låter oss påverkas av barns tankar på ett strukturerat sätt. Bris har under flera års tid utvecklat metoden Expertgrupp Barn som kan användas i sammanhang där barn ska komma till tals. Utbildningen höjer kompetensen hos dig och dina kollegor och gör er tryggare i ert arbete med barns inflytande.

Ur innehållet

  • Konkreta instruktioner och tips för att kunna genomföra Expertgrupp Barn på ett barnrättsäkert sätt. 
  • Vägledning från planering till verklig förändring.
  • Kunskap om barnets rättigheter med fokus på inflytande och delaktighet.

Plats:

Digitalt (Bris tillhandahåller verktyg)

Uppdragsutbildning

Föreläsningen kan även beställas som uppdragsutbildning. Omfattning heldag. Kostnad 33 000 kronor.

För kontakt och intresseanmälan

×

Lämna chatt

/link/1fc3bdae28e84248b29a37c6f3e04455.aspx

Barns psykiska ohälsa

Ladda ned
/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer