Kommenteringsregler i sociala medier

Vi vill att de som besöker Bris sociala kanaler ska ha en intressant och lärorik upplevelse. Därför är det viktigt att alla som deltar i diskussioner bemöter varandra trevligt och med respekt. På den här sidan kan du läsa om våra kommenteringsregler i sociala medier och varför de finns.

Om Bris närvaro i sociala medier

Bris är en folkrörelse som kämpar för att göra samhället bättre för alla barn. Vi arbetar med stöd till barn och unga, till vuxna som har frågor om barn, med utbildning, opinion och påverkansarbete. Vi använder sociala medier som en kanal för att informera och utbilda allmänheten om barn och ungas situation och uppmuntra fler vuxna att agera för att bidra till en förbättring av barns livsvillkor. Vi använder inte sociala medier som en kanal för att stötta barn och unga eftersom anonymitet och sekretess inte kan garanteras där. Bris närvaro i sociala medier är inte heller en plattform för debatt. Vi vill att de som besöker våra kanaler i sociala medier ska få en trevlig, lärorik och inspirerande upplevelse. Därför har vi ett antal regler för hur vi modererar våra kanaler.  

Följande regler gäller för kommentarer i Bris sociala kanaler:

 • Vi tillåter inte att man på våra sidor sprider upphovsrättsskyddat material. 

 • Vi tar bort känsliga eller integritetskränkande personuppgifterKommentarer eller inlägg som innehåller namn, återberättelser från samtal i vår stödverksamhet eller liknande raderar viEn kommentar ska inte på något sätt kunna avslöja en persons identitet. 

 • Vi tar bort material som kan uppfattas som obscent eller stötande. 

 • Vi tar bort yttringar rörande sexuell läggning, kön, religionstillhörighet eller etnicitet som kan uppfattas som kränkande 

 • Vi raderar många inlägg med likartat innehåll eller mycket långa inlägg som tar över en tråd 
  Vi vill att varje kommentar ska bidra till dialog och tar därför bort kommentarer som systematiskt upprepar ett budskap eller debatterar med oss eller andra följare, trots att vi besvarat frågeställningen. Yttrandefriheten innebär att du har rätt att uttrycka dina tankar och åsikter men det finns begränsningar, hets mot folkgrupp och förtal är till exempel inte tillåtet. Yttrandefriheten innebär inte heller att du har rätt att uttrycka din åsikt var som helst – det är alltså ingen rättighet att uttrycka sig i Bris kanaler på sociala medier. 

 • Vi tillåter inte bilder eller länkar till webbplatser annat än bris.se 
  Vi har inte möjlighet att kontrollera innehållet i allt som länkas till. Eftersom vi inte kan få en överblick av länkarnas innehåll, eller eventuell upphovsrätt så tillåter vi bara länkar till bris.se.  

 • Vi tar bort kommentarer som strider mot vårt arbetssätt 
  Med barnkonventionen som grund jobbar Bris varje dag för ett bättre samhälle för alla barn. Kommentarer som strider mot våra grundvärderingar och vårt arbetssätt kommer därför raderas. 

 • Vi raderar alltid kommentarer eller inlägg som innehåller personangrepp, hot, trakasserier eller förtal samt uppmaningar till brott. 

 • Vi tillåter inte att våra sidor i sociala medier utnyttjas av andra för att sprida  kommersiella budskap eller för systematiskt spridande av propaganda. 

 • Vi tillåter inte kommentarer som är "off topic", dvs kommentarer som inte handlar om ämnet för inlägget 

 • Vi tillåter inte kommentarer på andra språk än svenska, danska eller norska, i vissa fall kan även engelska tolereras. (Är Bris inlägg på ett annat språk, tex arabiska, går det naturligtvis bra att kommentera på samma språk. ) 

Kommentarer som bryter mot reglerna raderas. Användare som vid upprepade tillfällen bryter mot reglerna blockeras från sidan.

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer