Lunch med bris

Välkommen att ta del av våra korta nätföreläsningar om viktiga ämnen. Föreläsningarna är 30 minuter långa, kostnadsfria och riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Korta nätföreläsningar om viktiga ämnen.

Korta nätföreläsningar om viktiga ämnen.

Tid för samtliga föreläsningar är kl: 12.00-12.30

Torsdag 17 februari: Att möta föräldrar som en del i brottsförebyggande arbete

Föräldrar är viktiga i det brottsförebyggande arbetet. Bris berättar om föräldraskapsstödsprogrammet Föräldraskap i Sverige och hur mötet med föräldrar kan bidra till trygghet. Anslut till föreläsning.

Onsdag 16 mars: Två år med pandemin

Pandemin har nu pågått i två år och påverkar alla på något sätt. Hur har den påverkat barn och unga? Vad berättar de för Bris? Ta del av barns berättelser och tankar genom denna lunchföreläsning. Anslut till föreläsning. 

Tisdag 12 april: Att stötta barn och unga som flytt

Med anledning av kriget i Ukraina - Extrainsatt Lunch med Bris-föreläsning.

Det pågående kriget i Ukraina medför miljoner människor på flykt i Europa. Många barn och familjer söker skydd i Sverige och kan komma att behöva socialt stöd. Utifrån detta bjuder vi in till en extra Lunch med Bris-föreläsning, ”Att stötta barn och unga som flytt”.

Barn som upplevt krig och flykt har rätt till krisstöd och ett gott bemötande från vuxna. Under den här lunchföreläsningen får du kunskap om psykologisk första hjälpen och viktiga principer vid krisstöd. Vad behöver barn och unga i kris? Hur kan du som vuxen bemöta och stötta? Anslut till föreläsningen

Onsdag 20 april: Stöd för barn i familjehem

Barn som lever i familjehem får sällan det stöd de behöver. Bris erbjuder därför stödgrupper som ett sätt att stärka det enskilda barnet. Bris berättar om vad barnen säger om sin situation, om utmaningar och risker samt om den nya metodboken som beskriver hur ett stöd till målgruppen kan se ut. Anslut till föreläsning.

Onsdag 11 maj: Att ha en förälder som dricker för mycket

Vuxnas drickande drabbar barn på flera olika sätt. Vad berättar barn som drabbas och hur kan vuxna upptäcka och stödja? Bris berättar om kontakterna med barn samt om rapporten ”Var det mitt ansvar?”. Anslut till föreläsning.

Onsdag 25 maj: Hur drabbas barn av en förälders självmord?

Bris erbjuder stödhelger för familjer efter en förälders självmord sedan 10 år tillbaka. Hur påverkas barn på kort och längre sikt av en förälders självmord och hur kan ett verksamt stöd för barn och kvarvarande föräldrar se ut? Bris berättar tillsammans med fil. dr. Anneli Silvén Hagström, forskare på Stockholms universitet, om stödhelger för suicidefterlevande familjer. Anslut till föreläsning. 

Titta på föreläsningen i efterhand

Varje föreläsning visas här och på Bris youtube-kanal. Filmen med föreläsningen ligger uppe i en vecka efter aktuellt föreläsningsdatum.

Se föreläsning Att växa upp med en förälder som dricker för mycket:

 

 

För mer information:

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer