<p>Hur barnet vill bli stöttat varierar från person till person, precis som det gör för oss vuxna. Barn i sorg behöver få hjälp att uttrycka alla tankar och känslor som uppstår. Det viktiga är att barnet får stöd av vuxna som hen känner och är trygg med.</p> <p><br /> Närstående vuxna och kompisar behöver visa att de finns där och att de vet vad som har hänt – och att de är villiga att prata om barnet har behov av det. <br /> Samtidigt är det också viktigt för barnet att kompisar fortsätter att vara som vanligt, till exempel att barnet bjuds med på olika aktiviteter.</p> <p>Vuxna och kompisar kring barn i sorg behöver också vara uthålliga. Sorg finns under lång tid och kan också påverka barnets vardag över tid. Fråga regelbundet hur barnet mår och hur barnet vill ha det. Visa också i handling att du bryr dig. Barn behöver vila från sorgen ibland, till exempel genom att göra roliga saker som att gå på bio eller fika.</p>
<p>När en förälder dör förändras allt för barnet. Har barnet haft en nära relation till föräldern förlorar barnet både trygghet, närhet och hopp om framtiden. Men även barn som kanske inte haft någon relation eller bara sporadisk kontakt med föräldern drabbas av en sorg, ibland över den relation som aldrig blev.</p> <p>Barnets reaktioner kan variera. Vanligt i sorgen är att känna ledsenhet, längtan, skuld, trötthet och ibland även ångest. Det är viktigt för barnet att ha ett nätverk av trygga, stöttande vuxna omkring sig. Med sorg kommer massa starka känslor som kan svänga fram och tillbaka.</p> <p>Det kan vara värdefullt att veta att barn (och även vi vuxna) går in och ut ur sorgen. Ena stunden är man glad och kan leka som vanligt, nästa stund är man ledsen eller förtvivlad. Det är vanligt och helt normalt, vilket är viktigt för barnet att veta. Det är svårt för oss människor att vara i det svåra hela tiden och vi behöver stunder att vila från sorgen för att sedan orka vara i den. Barnet behöver hjälp att sätta ord på känslorna och att förstå att den mest akuta sorgen och rädslan faktiskt går över, och att det går att få livsglädjen tillbaka.</p>
<p>Barn funderar tidigt på liv och död och behöver prata om det. Inte bara i samband med dödsfall utan också i vardagen, som en naturlig del av livet. Fråga om barnet har funderat över döden och vilka tankar som uppstått. Alla barn är olika, så känn av hur just ditt barn tänker och känner kring döden. Om det känns okej, prata om att döden är en naturlig del av livet och att vi alla kommer att dö någon gång. Ta barnets funderingar på allvar och svara så gott du kan på de frågor som kommer upp. Det finns många fina barnböcker med temat döden som kan fungera som en bra start för samtal om livet och döden. </p>
<p>Barns förståelse av döden varierar beroende på ålder och mognad. Man brukar säga att förståelsen skiljer sig åt, men att känslorna och reaktionerna finns hos alla barn. Barn under fem år kan ha svårt att förstå att någon är död och aldrig kommer tillbaka. Därför är det viktigt att vara konkret när man pratar med mindre barn. Anpassa ditt språk efter barnets ålder och undvik abstrakta ord. Det är till exempel bättre att säga ”föräldern dog” än att säga ”föräldern gick bort” eller ”föräldern somnade in”. Använd gärna barnböcker på temat döden för att göra det begripligt för små barn.</p>
<p>Om barnet har mist någon är det bra att vuxna bekräftar att de vet att det har hänt. Berätta att du vet och visa att du bryr dig. Barnet kanske inte vill eller är redo att prata med just dig men visa att du är en trygg vuxen som är beredd att lyssna och att du kan prata om svåra saker. Att det svåra faktiskt är pratbart</p> <p>Om barnet inte vill prata, kom ihåg att det finns andra sätt att visa omsorg. En klapp på kinden, en kram, bjuda på fika eller bjuda med barnet på en rolig aktivitet. Bara genom att fråga hur det är visar du att du bryr dig och att du är någon barnet kan vända sig till om hen vill. Kom ihåg att fråga även när det gått en tid.</p>
<p>Låt barnet styra! Vill barnet prata och ställa frågor – visa att du som vuxen lyssnar och att du kan prata om sådant som är tungt och svårt. Genom att lyssna in och vara följsam med barnet, behöver du inte känna att du behöver akta dig att prata om vissa ämnen. Visa i stället att du tål att höra om allt det barnet tänker och känner. </p>
<p>Var ärlig. Berätta lugnt att du inte vet svaret på frågan men att du ska försöka ta reda på det. Eller normalisera att vissa frågor faktiskt inte har några svar och att det kan vara en del i det som känns jobbigt.</p>
<p>Respektera barnets behov av utrymme. Återkom till ämnet en annan gång.</p>
<p>Överväg om det är läge att ta upp det eller om barnet faktiskt vill tänka på något annat för en stund. Men en del barn känner också att de inte vill störa andra med sina tankar och ibland vet de kanske inte hur de ska uttrycka sig. De väntar på att någon ska fråga dem vad som hänt och hur de mår. Du kan säga att du vet vad som hänt, bekräfta sorgen och visa barnet att du finns där om barnet vill prata.</p> <p>Ett annat sätt är att försöka att prata om föräldern som dött för att visa barnet att det går att prata om men också att låta minnena leva vidare. Det kan handla om att du säger något som ”visst gillade din pappa fotboll mycket” när ni kanske pratar om det just fotboll eller att lyfta att barnet har en positiv egenskap som liknar den avlidne förälderns.</p> <p>Att höra andra prata om föräldern hjälper barnen att själv prata men visar också att de inte är ensamma om att tänka på den som dött.</p>
<p>Det är alltid en bra idé att prata med andra vuxna. Berätta att du vet vad som har hänt, fråga hur personen mår och om hen behöver stöd från en annan vuxen. Utgå alltid från barnet och barnets behov när du pratar med den vuxna. Förklara att det är för barnets skull som du frågar.Människor i sorg kan reagera på olika sätt. Våga fråga, men ta det inte personligt om personen inte vill prata om ämnet med dig. Kanske kan du i stället erbjuda dig att hjälpa till med praktiska saker som att hämta på förskola/skola, handla eller på annat sätt avlasta familjen. Det viktigaste är att visa att du finns där.</p>
×

Lämna chatt